OBRACANIE: prawy przycisk myszki | ZBLIŻENIE: scroll | WYBÓR + lewy przycisk myszki