chodzenie STRZAŁKI | obracanie MYSZKA | otwieranie SPACJA | latarka F | pauza LEWY PRZYCISK MYSZKI